Nerdcore artist Mega Ran takes us on a Gameboy nostalgia trip